Nový Domov Praha s.r.o.  –  filosofie společnosti

  • Být solidní developerskou společností s působností v České republice.
  • Na základě individuálního přístupu vytvářet trvalou důvěru klientů.
  • Zprostředkovat zajištění kompletního právního servisu.
  • Být profesionálně vyspělou společností s využíváním moderních technologií a metod přípravy a realizace staveb.
  • Být společností schopnou přípravy a realizace zakázek dle přání v optimálních termínech.
  • Vytvoření projektu či jeho stavebních úprav na míru pro každého klienta včetně technických konzultací v průběhu návrhu i výstavby.
  • Zajištění architektonických hmotových studií a návrhů interiérů ve 3D.
  • Zajištění projektové dokumentace v souladu s obecnými právními normami (Zastavovací studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, prováděcí dokumentace).
  • Pomoc při řešení finanční situace našich klientů (hypotéční úvěry apod.).
  • Kompletní příprava výstavby větších obytných celků, včetně zajištění jejich realizace.

Nový Domov Praha s.r.o. ve dvou větách

Developerská společnost Nový domov Praha s.r.o. vznikla již v roce 1999. Za 18 let působení na českém realitním trhu jsme díky dlouhodobým zkušenostem dokázali úzce propojit projekční ateliér s kvalitní řemeslnou prací během výstavby našich projektů. Naše služby jsme schopni nabídnout zákazníkům hovořícím česky, anglicky, rusky a čínsky.

Historie společnosti

service_2

Společnost Nový domov Praha s.r.o. od doby svého založení zrealizovala celou řadu staveb především rodinných a bytových domů, při kterých uplatnila svoje zkušenosti jak při technickém řešení staveb, tak i při řešení jejich interiérů a exteriérů. Postupem času rozšířila společnost svůj rozsah o stavby a rekonstrukce budov občanské vybavenosti (např. stavba městského archivu, stavba polikliniky na Praze 4, připravovaná stavba domova seniorů) či výstavba inženýrských sítí a komunikací.

Projekční ateliér

photo-1416339684178-3a239570f315

Společnost vede od roku 2005 vlastní projekční ateliér. V prostorách ateliéru naší společnosti postupně vznikají projekty nových staveb. Team architektů a projektantů s použitím softwaru ArchiCad k 2D i 3D projektování a znalostí nejnovějších technologií staveb, nabízí nejen návrhy rodinných a bytových domů na míru nebo úpravu typových projektů v souladu s potřebami klientů, ale rovněž realizuje vlastní developerské projekty společnosti. Zpravidla se u těchto projektů stává společnost i generálním dodavatelem stavby, čímž vzniká úzká spolupráce s klientem při realizaci stavby, výběru materiálů, řešení dílčích součástí a detailů navrhovaných a prováděných objektů.

Inženýring

img_1356

Nedílnou součástí zpracovaných projektových dokumentací je i zajištění inženýringu, tedy zajištění veškerých povolení a souhlasů státní správy včetně jejich projednání, a to od územního rozhodnutí a stavebního povolení, dopravně inženýrských opatření, záborů a výkopových povolení až po souhlas s užíváním či kolaudaci stavby.

Umíme česky, anglicky, rusky a čínsky

as_918

Jednou z posledních novinek společnosti, se kterou naše společnost přichází v roce 2016, je překlad projektové dokumentace do čínského jazyka, s možností seznámení se s celým průběhem přípravy stavby, o rozsahu povolení a podmínek budoucí stavby v tomto jazyce. Kromě čínského jazyka poskytujeme naše služby v anglickém jazyce, ruském jazyce a samozřejmě v českém jazyce.

Životní styl feng-shui v našich realizacích

photo-1416339684178-3a239570f315

Vzhledem k trendům dnešní doby a výrazného projevu zájmu o životní styl feng-shui, navázala společnost také spolupráci s významným českým učitelem této životní filozofie, učitelem Robertem Haluskou. Díky tomu jsme schopni stoprocentně zakomponovat prvky tohoto stylu do prvků stavby v souladu s těmito tradicemi. Příklady naší spolupráce byly několikrát uvedeny v pořadu „Rady ptáka Loskutáka“ – rekonstrukce domu, zahrada a kancelář.

Finanční nezávislost a bezúhonnost

as_918

Společnost nevykazuje platební neschopnost, nemá daňové nedoplatky a nemá splatné závazky vůči sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění. Společnost Nový domov Praha s.r.o. je v dnešní době společností naprosto nezávislou, s dostatečným finančním zázemím pro zabezpečení počáteční fáze projektu připravované výstavby.